شماره های تماس با پایدارپلاستیک:

02156232314

02156235586

02156230594