می‌توانید ایمیل خود را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۲۱۵۵۶۰۶۴۳۰ ارسال کنید تا در اولین فرصت برایتان تمام مشخصات غرفه به همراه تصویری از کروکی جایگاه غرفه‌مان در ایران پلاست ارسال کنیم