غرفه ى پايدارپلاستيك در دومين روز از یازدهمین دوره نمايشگاه بین المللی ایران پلاست