یکبارمصرفاختیاری

تصاویر ارسالی شرکت کنندگان در مسابقه پایدارپلاستیک

تصاویر ارسالی شرکت کنندگان در مسابقه پایدارپلاستیک

با اطلاع رسانی شرکت پایدارپلاستیک برای برگزاری مسابقه ای در محرم با موضوع سفره های یکبارمصرف و در نظر گرفتن سه جایزه 300، 200 و 100 هزار تومانی، تصاویر شرکت کنندگان در این مسابقه به اکانت تلگرام پایدار در حال ارسال است.

Pin It on Pinterest